Geluidstransmissie van contactgeluid: probleem bij houten hoogbouw

Patch222 houten hoogbouw

Contactgeluid bij houten hoogbouw

Je ziet ze overal verschijnen: hoogbouw projecten uit CLT of andere houten systemen. Supermooi en duurzaam en daarom erg gewild ook binnen gemeenten. Bij houten hoogbouw en dan vooral bij de vloeren is geluidstransmissie van contactgeluid alleen wél een lastig probleem om te tackelen.

Wat is handig om te weten bij houten hoogbouw?

Regelmatig krijgen we vragen over welk systeem het beste inzetbaar is en wat de mogelijke oplossingen tegen geluidstransmissie kunnen zijn. Hieronder zes factoren en situaties die van belang zijn bij de keuze voor een contactgeluid isolerende systeemopbouw bij CLT-vloerelementen.

6 factoren en situaties van invloed op contactgeluid transmissie

1. Gebrek aan voldoende draagvloer massa.
Contactgeluid kan worden gereduceerd door een contactgeluid isolerend massa-veer-massa systeem toe te passen. De CLT houten vloerconstructies die op dit moment worden toegepast, hebben in verhouding tot traditionele betonbouw weinig draagvloermassa.

Voldoende draagvloermassa is noodzakelijk om een zwevend contactgeluid isolerend systeem te laten presteren. Belangrijk hierbij is dat toegevoegde massa aangebracht op de houten vloerconstructie volledig akoestisch ontkoppeld is van de woningscheidende CLT-wanden. 

2. Onvoldoende beschikbare ruimte voor installatie- en/of elektrotechniek.
Massieve CLT-vloerelementen zijn in de basis niet echt geschikt om installatiewerk in op te nemen. Installatiewerk bovenop of onder de draagvloer zijn de twee mogelijke opties. Vanuit kostenoverweging heeft bovenop de CLT-vloer veelal de voorkeur.

Dit vergt al in de ontwerpfase input van de installatietechniek en elektrotechniek, zodat de benodigde applicatie ruimte voor deze disciplines kan worden gewaarborgd. Er zijn nog maar weinig installateurs die ervaring hebben met CLT Hoogbouw en de houten constructie van deze gebouwen.

Om de juiste systeemopbouw te waarborgen is vooraf uitvoerig overleg noodzakelijk met alle betrokken partijen die invloed uitoefenen op de benodigde systeemhoogte/-opbouw van het zwevend vloersysteem.

3. Onvoldoende flexibiliteit binnen opbouw van het zwevend contactgeluid isolerende systeem
Elk project heeft zijn eigen specificaties in overspanning en opbouw van de constructie. Het zwevend dekvloersysteem moet kunnen anticiperen op deze specificaties. Een goed uitgedacht contactgeluid isolerend systeem is hierop afgestemd.

Om de benodigde prestaties te kunnen waarborgen heeft de opbouw van het systeem binnen de gestelde systeemhoogte flexibiliteit nodig om te kunnen sturen in toepasbare massa- veer-massa verhouding, fixatie vloerverwarming en contactgeluid prestaties.

4. Circulariteit vraagt om doordachte systemen en materiaalkeuzes
Materiaalkeuzes voor systeemelementen moeten tegenwoordig ook afgestemd worden op herbruikbaarheid van de materialen.

Materialen die 1:1 hergebruikt worden, dienen in het systeem zodanig worden aangebracht dat demontage mogelijk is zonder het hergebruik aan te tasten. Dit vergt een specifieke aanpassing in de systeemopbouw zoals bijvoorbeeld een folie tussen de contactgeluidisolatie en noppenplaat of zwevende dekvloer en contactgeluidisolatie.

5. Aansluiten bij de Wet Kwaliteitsborging
Het toegepaste systeem dient de benodigde contactgeluidprestaties in de praktijk te kunnen realiseren. Een systeemopbouw dient deze prestatie te kunnen waarborgen.

De keuze voor een systeemopbouw met prestatiegarantie en onafhankelijk gemeten prestatiecertificaat biedt zekerheid aan opdrachtgever en bewoners.

Verslaglegging van het applicatieproces en geluidsmetingen van het eindresultaat onderbouwen de procesverantwoording van de aannemer richting WKB en opdrachtgever/kopers.

6. Vloerafwerking van contactgeluid isolerende dekvloeren bij droge afbouw
Dat de systeemkeuze van het contactgeluid isolerende vloersysteem zomaar de keuze opties van de vloerafwerking kan beïnvloeden, is bij velen niet bekend of onderbelicht.

Bij met name droge afbouw systemen zijn er beperkingen met betrekking in afwerkingskeuze. Zoals bijvoorbeeld het maximaal tegelformaat (30x30cm) of de opties van gietvloer- of epoxy afwerking.

Ook als vloerverwarming wordt ingefreesd in droge afbouw vloerelementen ontstaan beperkingen in afwerkingsmogelijkheden door stabiliteitsafname van de vloerelementen.

De systeemkeuze van het type contactgeluid isolerende dekvloeren (droge afbouw) beïnvloeden dus ook afwerkingsmogelijkheden.

Conclusie

Door deze zes factoren mee te wegen bij de systeemkeuze, voorkom je een hoop narigheid achteraf.

Wat wij voor je kunnen betekenen

Mocht je naar aanleiding van dit informatie vragen of hulp nodig hebben bel ons dan gerust. We staan we je graag te woord en het kost niks. 😊

Neem contact met ons op of bekijk een van onze geluidsisolatie systemen voor zwevende dekvloeren.

Redufloor

Redufloor is een hoogwaardig contactgeluid isolerend membraan van slechts 8 mm dikte. 

Redufloor Economic

De dunnere variant (6.5mm) van Redufloor, geschikt voor akoestische prestaties van een lagere klasse.

Redufloor Hybride

Dit systeem combineert de prestatie van Redufloor en de veelzijdigheid van AkoestiTACK

AkoestiTACK

Een contactgeluid en thermisch isolerende EPS tackerplaat, die op meerdere manieren inzetbaar is.

Contactgeluid isolerende vloersystemen en prestatiegarantie

contactgeluid isolerende vloersystemen

Contactgeluid isolerende vloersystemen bijna altijd zonder enige prestatiegarantie

Het is opvallend dat juist contactgeluid isolerende dekvloeren zelden worden voorzien van een garantiecertificaat of prestatiecertificaat. De meeste producenten geven prestatiewaardes van hun isolatieproducten conform de meetresultaten welke in Lab-situaties zijn vastgesteld. Een goed uitgangspunt voor de te realiseren prestatie in het werk zou je zeggen. Maar is dat ook zo?

Toepassing in de bouwkundige omgeving bepaalt het vertrekpunt

Bij de prestatie van een contactgeluid isolerend vloersysteem is een vloersysteem afhankelijk van de bouwkundige omgeving waarbinnen het wordt toegepast en de nauwkeurigheid van applicatie.

1) Bouwkundige omgeving
Denk hierbij aan samenstelling en dikte van de draagvloer, dikte en materiaalkeuze van de zwevende dekvloer, opbouw van de woning scheidende wand, de plafondafwerking onder de draagvloer etc.
Allemaal variabele eigenschappen die invloed uitoefenen op de akoestische prestatie van de contactgeluid isolerende dekvloer. Het zijn juist deze invloedfactoren die de werkelijke prestatie van het toegepaste systeem in de praktijk bepalen.

2) Nauwkeurigheid van applicatievoorschriften
Daarnaast heeft ook de nauwkeurigheid waarmee de applicatievoorschriften worden opgevolgd direct invloed op de prestatie van het contactgeluid Isolerende vloersysteem.

Onzorgvuldige applicatie waarbij (onopgemerkt en onbedoeld) directe contactbruggen ontstaan tussen zwevende dekvloer en draagvloer, wanden, opgaande leidingen, gevelankers etc. komen vaak voor.

En ja, vaker dan wordt vastgesteld.

Het zijn juist deze (verborgen) invloedfactoren die de prestatie van een zwevende dekvloer ernstig verminderen. Want één contactbrug in het systeem kan het realiseren van de geldende contactgeluids-eis al beëindigen. Maar wie controleert of constateert dit?

Klagende bewoners

Wij zien maar al te vaak dat deze onopgemerkte contactbruggen pas boven water komen als bewoners onderling gaan klagen over geluidsoverlast. Bijna altijd wordt om de overlast te kunnen vaststellen een contactgeluidsmeting uitgevoerd. De bewoner wiens vloer niet presteert conform de gestelde eisen zit vervolgens, los van wie de herstelkosten en gevolgschade moet gaan betalen met de spreekwoordelijke “gebakken peren”.

De enige manier om het vloersysteem te herstellen is geheel of gedeeltelijk slopen van de dekvloer, de contactbrug(gen) te verwijderen en de isolatie, dekvloer en reeds aangebrachte vloerafwerking te herstellen. Zeker bij toegepaste vloerverwarming een uiterst vervelend en lastig traject. Het zal je woning maar zijn. Maar is dit alles dan niet te voorkomen?

Contactgeluid isolerende vloersystemen versus aansluiting
Contactgeluid isolerende vloersystemen CLT

Voorkomen is beter dan genezen

Wij zijn van mening dat een contactgeluid isolerende dekvloer altijd moeten worden afgestemd op de invloeden van de bouwkundige situatie waarbinnen deze wordt toegepast. Met een goede inventarisatie in het werk kunnen de invloedfactoren in kaart worden gebracht en de juiste systeemopbouw in een dekvloer constructieadvies worden uitgewerkt. De overstap naar akoestisch gecertificeerde dekvloeren met prestatiegarantie is dan voor iedereen binnen handbereik.

Hoe krijg je akoestisch gecertificeerde dekvloeren met prestatiegarantie?

Opdrachtgevers en aannemers kunnen zich ontzorgen door te kiezen voor Redumax en gebruik te maken van RAPO. Dit staat voor Redumax Akoestische Project Ondersteuning. Met RAPO kiezen zij voor deskundige begeleiding tijdens het gehele ontwikkeling- en bouwproces.

Onderbouwd met dekvloer constructieadvies en procesadvies, worden werkzaamheden van betrokken disciplines nauwkeurig op elkaar afgestemd. Inspecties in de diverse stadia van de vloeropbouw bewaken de beoogde kwaliteit. Inspectierapporten leggen de tekortkomingen bloot en maken nog uit te voeren werkzaamheden inzichtelijk.

De prestaties van de vloeren worden door Woningborg in het werk getoetst en door Redumax gecertificeerd met het akoestisch prestatiecertificaat. Dit certificaat wordt verstrekt aan de opdrachtgever en in duplicaat aan de kopers.

Zij kunnen hiermee binnen de VVE aantonen dat de vloer in hun woning voldoet aan de gestelde eisen.

Kiezen voor RAPO heeft dan ook maar één doel: het waarborgen van de akoestische prestaties van de totale vloerconstructie.

Wat wij voor je kunnen betekenen

Heb je een vraagstuk over contactgeluidisolatie? Zit je al met een contactgeluid probleem? Twijfel je over het gekozen systeem? Wij denken graag met je mee.

Neem contact met ons op of bekijk een van onze geluidsisolatie systemen voor zwevende dekvloeren.

Redufloor

Redufloor is een hoogwaardig contactgeluid isolerend membraan van slechts 8 mm dikte. 

Redufloor Economic

De dunnere variant (6.5mm) van Redufloor, geschikt voor akoestische prestaties van een lagere klasse.

Redufloor Hybride

Dit systeem combineert de prestatie van Redufloor en de veelzijdigheid van AkoestiTACK

AkoestiTACK

Een contactgeluid en thermisch isolerende EPS tackerplaat, die op meerdere manieren inzetbaar is.

Contactgeluid Specialist

Contactgeluid specialist

Stress van vragen over contactgeluid

Ik sprak een paar weken geleden een vloerenbedrijf die regelmatig via de mail materialen bestelt. Ik ken hem als: altijd druk in de weer, te weinig tijd en kort van stof. Ik was dan ook best verbaasd toen hij me tijdens ons gesprek zo maar ineens vertelde dat hij nog steeds veel moeite heeft met de materie rondom contactgeluid.

“Ik vind het lastig als mijn opdrachtgevers directe vragen stellen over prestaties waar ik zo het antwoord niet op kan geven. Ik zit al best lang in de dekvloeren Olaf, maar zie dat contactgeluidisolatie zeker niet overal hetzelfde presteert. Als een klant dan zegt welke prestatie hij zoekt en wat voor oplossing ik adviseer in zijn situatie dan voel ik de stress al opkomen.”

“Dus eigen zoek je naar een oplossing, zodat je wel het juiste antwoord aan je klant kunt geven?” Vroeg ik hem

“Ja precies,” antwoordde hij.

“Nou die oplossing heb ik wel voor je. Een oplossing zodat jij zonder stress bij je klant aan tafel kan schuiven en je alle benodigde kennis direct paraat hebt. Ik stuur je de oplossing zo wel via WhatsApp.”

Nadat ons gesprek was beëindigd, tikte ik een berichtje voor hem: ‘Direct toegang tot jouw persoonlijke oplossing onder de knop of als je wilt samen met jou bij jouw klant aan tafel’ en verzond mijn digitale visitekaartje.

Je eigen Contactgeluid Specialist

Twee minuten later had ik hem weer aan de lijn. We spraken over het concept van ‘je eigen contactgeluid specialist’ en waar hij zich prettig bij zou voelen, wat het voor hem zou kunnen betekenen en over samenwerking en vertrouwen. Ook spraken we over een lopend project met uitdagingen waar hij graag met mij e.a. wilde uitproberen.

In de laatste twee weken hebben we samen twee projecten bezocht en ervaren hoe samenwerking kan leiden tot succes. Binnenkort start we het eerste Oplossing-project.

Herken jij je in het verhaal van mijn klant en zou je ook willen ervaren hoe het is om toegang te hebben tot ‘de oplossing’ en jezelf te ontzorgen? Bel of mail me dan voor een vrijblijvend kennismakinggesprek. Het is gratis en ik kijk er naar uit om je te leren kennen.

Olaf handtekening

Contactgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie

Isolatie voor contactgeluid

Contactgeluidisolatie is het verminderen van contactgeluid door middel van isolatie. Misschien denk je meteen aan zachte onderlagen voor het verminderen van contactgeluidisolatie van een houten vloer of bijvoorbeeld een betonnen vloer. Maar het is veel breder én complexer dan dat.

Vooropgesteld: er zijn veel producten in allerlei soorten en maten die helpen om contactgeluid te verminderen. Elk met hun eigen kenmerken en contactgeluid prestatie.   

Welke contactgeluidisolatie kies je?

Het kiezen van het juiste isolatieproduct is niet altijd even gemakkelijk. De keuze wordt primair bepaald door de bouwkundige situatie waarbinnen je de contactgeluidisolatie wilt gaan toepassen.

6 factoren bij isolatie voor contactgeluid

1. Type draagvloer
Stap 1 is het bepalen van het type draagvloer. Een draagvloer is de vloer waarop je wilt gaan isoleren, zodat je daarna je zwevende dekvloer (zoals gietvloer of zandcement dekvloer) kunt aanbrengen. Is je draagvloer van hout, dan kan deze onder andere minder gewicht dragen dan een betonnen vloer.

2. Gewicht van draagvloer
De draagvloer is dus bepalend voor het maximaal toe te voegen gewicht van de zwevende dekvloer. Een zwevende dekvloer is een vloer die niet direct op de draagvloer wordt aangebracht, maar via een contactgeluid isolerende tussenlaag.

3. Beschikbare hoogte
Als je weet hoeveel gewicht je aan de draagvloer kunt toevoegen, dan kan je kijken welke hoogte je beschikbaar hebt voor de opbouw van de zwevende dekvloer. Een constructeur of aannemer kan uitrekenen welk gewicht je nog kunt toevoegen.

4. Vlakheid draagvloer
Allereerst moet worden gekeken of de draagvloer vlak genoeg is om zonder uitvlaklaag te worden opgebouwd. Een doorgezakte vloer heeft gietmortel nodig om vlak te worden dus komt er door de uitvlaklaag meer gewicht op de vloer te liggen. Hier dient rekening mee gehouden te worden.

5. Vloerverwarming ja of nee
De opbouw van de zwevende dekvloer kan met en zonder vloerverwarming worden uitgevoerd. Ook voor vloeren met weinig hoogte bestaan er passende oplossingen voor dunne dekvloersystemen met dunne vloerverwarming.

6. Gewenste contactgeluidisolatie
Gaat het om een vrijstaande woning, appartement of school? De wensen voor contactgeluidisolatie zijn niet alleen vastgelegd in de eisen van het Bouwbesluit, maar ook gebaseerd op wensen van de gebruikers. Een school heeft totaal andere wensen in contactgeluid dan een appartementencomplex van veertig verdiepingen hoog

Contactgeluidisolatie bij transformaties
Zwevende dekvloer met contactgeluidisolatie

Conclusie

De combinatie van wel of geen vloerverwarming, de gewenste contactgeluidsverbetering, de beschikbare hoogte en het maximaal toe te voegen gewicht bepalen de keuze voor de opbouw van een zwevende dekvloer en dus de toe te passen contactgeluidisolatie.

Door de juiste gegevens te verzamelen, adviseren wij voor elke unieke situatie de meest betrouwbare oplossing. Het is dus geen one-size-fits-all.

Geluidsisolatie heb je zelf in de hand…eh vloer 😉.

En één ding is zeker: als een zwevende dekvloer eenmaal is aangebracht, valt er nog weinig te kiezen. Neem dus vooraf de tijd en kies het juiste systeem voor de juiste situatie.

Wat wij voor je kunnen betekenen

Heb je een vraagstuk over contactgeluidisolatie? Zit je al met een contactgeluid probleem? Twijfel je over het gekozen systeem? Wij denken graag met je mee.

Neem contact met ons op of bekijk een van onze geluidsisolatie systemen voor zwevende dekvloeren.

Redufloor

Redufloor is een hoogwaardig contactgeluid isolerend membraan van slechts 8 mm dikte. 

Redufloor Economic

De dunnere variant (6.5mm) van Redufloor, geschikt voor akoestische prestaties van een lagere klasse.

Redufloor Hybride

Dit systeem combineert de prestatie van Redufloor en de veelzijdigheid van AkoestiTACK

AkoestiTACK

Een contactgeluid en thermisch isolerende EPS tackerplaat, die op meerdere manieren inzetbaar is.