Archives februari 2022

Geluidstransmissie van contactgeluid: probleem bij houten hoogbouw

Patch222 houten hoogbouw

Contactgeluid bij houten hoogbouw

Je ziet ze overal verschijnen: hoogbouw projecten uit CLT of andere houten systemen. Supermooi en duurzaam en daarom erg gewild ook binnen gemeenten. Bij houten hoogbouw en dan vooral bij de vloeren is geluidstransmissie van contactgeluid alleen wél een lastig probleem om te tackelen.

Wat is handig om te weten bij houten hoogbouw?

Regelmatig krijgen we vragen over welk systeem het beste inzetbaar is en wat de mogelijke oplossingen tegen geluidstransmissie kunnen zijn. Hieronder zes factoren en situaties die van belang zijn bij de keuze voor een contactgeluid isolerende systeemopbouw bij CLT-vloerelementen.

6 factoren en situaties van invloed op contactgeluid transmissie

1. Gebrek aan voldoende draagvloer massa.
Contactgeluid kan worden gereduceerd door een contactgeluid isolerend massa-veer-massa systeem toe te passen. De CLT houten vloerconstructies die op dit moment worden toegepast, hebben in verhouding tot traditionele betonbouw weinig draagvloermassa.

Voldoende draagvloermassa is noodzakelijk om een zwevend contactgeluid isolerend systeem te laten presteren. Belangrijk hierbij is dat toegevoegde massa aangebracht op de houten vloerconstructie volledig akoestisch ontkoppeld is van de woningscheidende CLT-wanden. 

2. Onvoldoende beschikbare ruimte voor installatie- en/of elektrotechniek.
Massieve CLT-vloerelementen zijn in de basis niet echt geschikt om installatiewerk in op te nemen. Installatiewerk bovenop of onder de draagvloer zijn de twee mogelijke opties. Vanuit kostenoverweging heeft bovenop de CLT-vloer veelal de voorkeur.

Dit vergt al in de ontwerpfase input van de installatietechniek en elektrotechniek, zodat de benodigde applicatie ruimte voor deze disciplines kan worden gewaarborgd. Er zijn nog maar weinig installateurs die ervaring hebben met CLT Hoogbouw en de houten constructie van deze gebouwen.

Om de juiste systeemopbouw te waarborgen is vooraf uitvoerig overleg noodzakelijk met alle betrokken partijen die invloed uitoefenen op de benodigde systeemhoogte/-opbouw van het zwevend vloersysteem.

3. Onvoldoende flexibiliteit binnen opbouw van het zwevend contactgeluid isolerende systeem
Elk project heeft zijn eigen specificaties in overspanning en opbouw van de constructie. Het zwevend dekvloersysteem moet kunnen anticiperen op deze specificaties. Een goed uitgedacht contactgeluid isolerend systeem is hierop afgestemd.

Om de benodigde prestaties te kunnen waarborgen heeft de opbouw van het systeem binnen de gestelde systeemhoogte flexibiliteit nodig om te kunnen sturen in toepasbare massa- veer-massa verhouding, fixatie vloerverwarming en contactgeluid prestaties.

4. Circulariteit vraagt om doordachte systemen en materiaalkeuzes
Materiaalkeuzes voor systeemelementen moeten tegenwoordig ook afgestemd worden op herbruikbaarheid van de materialen.

Materialen die 1:1 hergebruikt worden, dienen in het systeem zodanig worden aangebracht dat demontage mogelijk is zonder het hergebruik aan te tasten. Dit vergt een specifieke aanpassing in de systeemopbouw zoals bijvoorbeeld een folie tussen de contactgeluidisolatie en noppenplaat of zwevende dekvloer en contactgeluidisolatie.

5. Aansluiten bij de Wet Kwaliteitsborging
Het toegepaste systeem dient de benodigde contactgeluidprestaties in de praktijk te kunnen realiseren. Een systeemopbouw dient deze prestatie te kunnen waarborgen.

De keuze voor een systeemopbouw met prestatiegarantie en onafhankelijk gemeten prestatiecertificaat biedt zekerheid aan opdrachtgever en bewoners.

Verslaglegging van het applicatieproces en geluidsmetingen van het eindresultaat onderbouwen de procesverantwoording van de aannemer richting WKB en opdrachtgever/kopers.

6. Vloerafwerking van contactgeluid isolerende dekvloeren bij droge afbouw
Dat de systeemkeuze van het contactgeluid isolerende vloersysteem zomaar de keuze opties van de vloerafwerking kan beïnvloeden, is bij velen niet bekend of onderbelicht.

Bij met name droge afbouw systemen zijn er beperkingen met betrekking in afwerkingskeuze. Zoals bijvoorbeeld het maximaal tegelformaat (30x30cm) of de opties van gietvloer- of epoxy afwerking.

Ook als vloerverwarming wordt ingefreesd in droge afbouw vloerelementen ontstaan beperkingen in afwerkingsmogelijkheden door stabiliteitsafname van de vloerelementen.

De systeemkeuze van het type contactgeluid isolerende dekvloeren (droge afbouw) beïnvloeden dus ook afwerkingsmogelijkheden.

Conclusie

Door deze zes factoren mee te wegen bij de systeemkeuze, voorkom je een hoop narigheid achteraf.

Wat wij voor je kunnen betekenen

Mocht je naar aanleiding van dit informatie vragen of hulp nodig hebben bel ons dan gerust. We staan we je graag te woord en het kost niks. 😊

Neem contact met ons op of bekijk een van onze geluidsisolatie systemen voor zwevende dekvloeren.

Redufloor

Redufloor is een hoogwaardig contactgeluid isolerend membraan van slechts 8 mm dikte. 

Redufloor Economic

De dunnere variant (6.5mm) van Redufloor, geschikt voor akoestische prestaties van een lagere klasse.

Redufloor Hybride

Dit systeem combineert de prestatie van Redufloor en de veelzijdigheid van AkoestiTACK

AkoestiTACK

Een contactgeluid en thermisch isolerende EPS tackerplaat, die op meerdere manieren inzetbaar is.