RAPO geeft zekerheid

De afgelopen jaren is ‘de zwevende dekvloer’ in uitvoering steeds complexer geworden. Denk maar aan vloerverwarming en -koeling, opgenomen domotica systemen, sensoren en niet te vergeten de vrije indeelbaarheid van woningen. Ook de bouwprojecten veranderen. Situaties waarbij een kantoorgebouw wordt omgebouwd tot woongebouw met lofts of studio’s komen steeds meer voor.

Steeds meer disciplines komen samen in en rondom het totale vloersysteem en beïnvloeden de contactgeluidprestaties. Iedere partij draagt daarbij slechts de zorg voor zijn eigen onderdeel. Wie draagt dan de zorg voor de beoogde akoestische prestatie?

Opdrachtgevers en aannemers kunnen zich ontzorgen door gebruik te maken van RAPO. Dit staat voor Redumax Akoestische Project Ondersteuning. Met RAPO kiezen zij voor deskundige begeleiding tijdens het gehele ontwikkeling- en bouwproces. Onderbouwd met (dekvloer)constructieadvies en procesadvies, worden werkzaamheden van betrokken disciplines nauwkeurig op elkaar afgestemd. Inspecties in de diverse stadia van de vloeropbouw bewaken de beoogde kwaliteit. Inspectierapporten leggen de tekortkomingen bloot en maken nog uit te voeren werkzaamheden inzichtelijk. Dit alles met maar één doel: het waarborgen van de akoestische prestatie van de totale vloerconstructie.


Het Akoestisch Prestatiecertificaat

Projecten welke worden uitgevoerd onder RAPO komen, indien op voorhand overeengekomen, in aanmerking voor Het Redumax Akoestisch Prestatiecertificaat. Na oplevering van de vloeren wordt, ter meerdere zekerheid van de opdrachtgever de akoestische prestatie van de dekvloeren gemeten.

Dit meten doen we niet zelf maar geschiedt door het onafhankelijke Woningborg Advies BV. Metingen geschieden conform de geldende NEN norm 5077. Op basis van deze metingen wordt aan de opdrachtgever door het uitvoerend vloerenbedrijf het akoestische prestatiecertificaat verstrekt. Met een kopie van het certificaat kunnen toekomstige bewoners aantonen dat de akoestische prestaties van de dekvloer d.m.v. metingen is vastgesteld en dat wordt voldaan aan de in het bestek of door opdrachtgever gestelde eis. Maximale zekerheid dus zonder risico’s.

Ook weten wat Redumax en RAPO projectbegeleiding voor u kunnen betekenen?
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Neem contact op