Archives januari 2022

Contactgeluid isolerende vloersystemen en prestatiegarantie

contactgeluid isolerende vloersystemen

Contactgeluid isolerende vloersystemen bijna altijd zonder enige prestatiegarantie

Het is opvallend dat juist contactgeluid isolerende dekvloeren zelden worden voorzien van een garantiecertificaat of prestatiecertificaat. De meeste producenten geven prestatiewaardes van hun isolatieproducten conform de meetresultaten welke in Lab-situaties zijn vastgesteld. Een goed uitgangspunt voor de te realiseren prestatie in het werk zou je zeggen. Maar is dat ook zo?

Toepassing in de bouwkundige omgeving bepaalt het vertrekpunt

Bij de prestatie van een contactgeluid isolerend vloersysteem is een vloersysteem afhankelijk van de bouwkundige omgeving waarbinnen het wordt toegepast en de nauwkeurigheid van applicatie.

1) Bouwkundige omgeving
Denk hierbij aan samenstelling en dikte van de draagvloer, dikte en materiaalkeuze van de zwevende dekvloer, opbouw van de woning scheidende wand, de plafondafwerking onder de draagvloer etc.
Allemaal variabele eigenschappen die invloed uitoefenen op de akoestische prestatie van de contactgeluid isolerende dekvloer. Het zijn juist deze invloedfactoren die de werkelijke prestatie van het toegepaste systeem in de praktijk bepalen.

2) Nauwkeurigheid van applicatievoorschriften
Daarnaast heeft ook de nauwkeurigheid waarmee de applicatievoorschriften worden opgevolgd direct invloed op de prestatie van het contactgeluid Isolerende vloersysteem.

Onzorgvuldige applicatie waarbij (onopgemerkt en onbedoeld) directe contactbruggen ontstaan tussen zwevende dekvloer en draagvloer, wanden, opgaande leidingen, gevelankers etc. komen vaak voor.

En ja, vaker dan wordt vastgesteld.

Het zijn juist deze (verborgen) invloedfactoren die de prestatie van een zwevende dekvloer ernstig verminderen. Want één contactbrug in het systeem kan het realiseren van de geldende contactgeluids-eis al beëindigen. Maar wie controleert of constateert dit?

Klagende bewoners

Wij zien maar al te vaak dat deze onopgemerkte contactbruggen pas boven water komen als bewoners onderling gaan klagen over geluidsoverlast. Bijna altijd wordt om de overlast te kunnen vaststellen een contactgeluidsmeting uitgevoerd. De bewoner wiens vloer niet presteert conform de gestelde eisen zit vervolgens, los van wie de herstelkosten en gevolgschade moet gaan betalen met de spreekwoordelijke “gebakken peren”.

De enige manier om het vloersysteem te herstellen is geheel of gedeeltelijk slopen van de dekvloer, de contactbrug(gen) te verwijderen en de isolatie, dekvloer en reeds aangebrachte vloerafwerking te herstellen. Zeker bij toegepaste vloerverwarming een uiterst vervelend en lastig traject. Het zal je woning maar zijn. Maar is dit alles dan niet te voorkomen?

Contactgeluid isolerende vloersystemen versus aansluiting
Contactgeluid isolerende vloersystemen CLT

Voorkomen is beter dan genezen

Wij zijn van mening dat een contactgeluid isolerende dekvloer altijd moeten worden afgestemd op de invloeden van de bouwkundige situatie waarbinnen deze wordt toegepast. Met een goede inventarisatie in het werk kunnen de invloedfactoren in kaart worden gebracht en de juiste systeemopbouw in een dekvloer constructieadvies worden uitgewerkt. De overstap naar akoestisch gecertificeerde dekvloeren met prestatiegarantie is dan voor iedereen binnen handbereik.

Hoe krijg je akoestisch gecertificeerde dekvloeren met prestatiegarantie?

Opdrachtgevers en aannemers kunnen zich ontzorgen door te kiezen voor Redumax en gebruik te maken van RAPO. Dit staat voor Redumax Akoestische Project Ondersteuning. Met RAPO kiezen zij voor deskundige begeleiding tijdens het gehele ontwikkeling- en bouwproces.

Onderbouwd met dekvloer constructieadvies en procesadvies, worden werkzaamheden van betrokken disciplines nauwkeurig op elkaar afgestemd. Inspecties in de diverse stadia van de vloeropbouw bewaken de beoogde kwaliteit. Inspectierapporten leggen de tekortkomingen bloot en maken nog uit te voeren werkzaamheden inzichtelijk.

De prestaties van de vloeren worden door Woningborg in het werk getoetst en door Redumax gecertificeerd met het akoestisch prestatiecertificaat. Dit certificaat wordt verstrekt aan de opdrachtgever en in duplicaat aan de kopers.

Zij kunnen hiermee binnen de VVE aantonen dat de vloer in hun woning voldoet aan de gestelde eisen.

Kiezen voor RAPO heeft dan ook maar één doel: het waarborgen van de akoestische prestaties van de totale vloerconstructie.

Wat wij voor je kunnen betekenen

Heb je een vraagstuk over contactgeluidisolatie? Zit je al met een contactgeluid probleem? Twijfel je over het gekozen systeem? Wij denken graag met je mee.

Neem contact met ons op of bekijk een van onze geluidsisolatie systemen voor zwevende dekvloeren.

Redufloor

Redufloor is een hoogwaardig contactgeluid isolerend membraan van slechts 8 mm dikte. 

Redufloor Economic

De dunnere variant (6.5mm) van Redufloor, geschikt voor akoestische prestaties van een lagere klasse.

Redufloor Hybride

Dit systeem combineert de prestatie van Redufloor en de veelzijdigheid van AkoestiTACK

AkoestiTACK

Een contactgeluid en thermisch isolerende EPS tackerplaat, die op meerdere manieren inzetbaar is.